SAVETOVANJE O KNJIŽEVNOSTI ZA DECU

Međunarodno stručno savetovanje sa temom EMOCIONALNI SPEKTAR U KNJIŽEVNOSTI ZA DECU održaće se 23. i 24. maja 2024. godine u Novom Sadu u organizaciji Zmajevih dečjih igara.

Naučni skup će raditi u deset foruma, a učesnicima je omogućeno da svoja izlaganja predstave na sesijama u Matici srpskoj ili putem onlajn uključivanja. Kompletan tok rada ovog međunarodnog projekta biće besplatno dostupan i na youtube kanalu Zmajevih dečjih igara.

Projekat Stručnog savetovanja EMOCIONALNI SPEKTAR U KNJIŽEVNOSTI ZA DECU podržao je Grad Novi Sad – Gradska uprava za kulturu. Kompletan program ovog međunarodnog skupa možete preuzeti OVDE.

Međunarodno stručno savetovanje sa temom EMOCIONALNI SPEKTAR U KNJIŽEVNOSTI ZA DECU održaće se 23. i 24. maja 2024. godine u Novom Sadu u organizaciji Zmajevih dečjih igara.

Naučni skup će raditi u deset foruma, a učesnicima je omogućeno da svoja izlaganja predstave na sesijama u Matici srpskoj ili putem onlajn uključivanja. Kompletan tok rada ovog međunarodnog projekta biće besplatno dostupan i na youtube kanalu Zmajevih dečjih igara.

Projekat Stručnog savetovanja EMOCIONALNI SPEKTAR U KNJIŽEVNOSTI ZA DECU podržao je Grad Novi Sad – Gradska uprava za kulturu. Kompletan program ovog međunarodnog skupa možete preuzeti OVDE.

Scroll to Top