UREĐIVAČKI ODBOR ČASOPISA „DETINJSTVO“

dr Vladislava Gordić Petković, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

dr Tamara Grujić, profesor strukovnih studija na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak, profesor nadzwyczajny, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wroclawski, Polska

dr.  sc. Dragica Dragun, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska

dr.  sc. Tihomir Engler, docent Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska

Ph.D. Eugene Y. Evasco, Associate Professor, Department of Filipino and Philippine Literature, College of Arts and Letters, University of the Philippines-Diliman, Manila, Philippines

dr Ivana Ignjatov Popović, profesor strukovnih studija na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

dr Vanessa Joosen, Hoofddocent Engelstalige literatuur en Jeugdliteratuur, Universiteit Antwerpen, België

mr Mirjana Karanović, viši stručni saradnik u Matici srpskoj u Novom Sadu

dr Anna Kérchy, Associate Professor at the English Department of the University of Szeged, Hungary

dr. sc. Andrijana Kos-Lajtman, vanredni professor Učiteljskog fakulteta (odeljenje u Čakovcu) Univerziteta u Zagrebu, Republika Hrvatska

dr Weronika Kostecka, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Instytut Literatury Polskiej, Polska

dr Jelena Panić Maraš, vanredni profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu

dr. sc. Sanja Roić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska

dr. Igor Saksida, redovni profesor Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Republika Slovenija

dr Tijana Tropin, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu

dr. sc. Marijana Hameršak, viša znanstvena suradnica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu Republika Hrvatska

dr Valentina Hamović, vanredni profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu

Scroll to Top