PROGRAMSKA DELATNOST

Programska delatnost Zmajevih dečjih igara obuhvata: proučavanje, afirmaciju, razvoj i prezentaciju umetničkog dečjeg i stvaralaštva za decu i mlade, kroz brojne multimedijalne projekte i programe – festivale, manifestacije, književne susrete i promocije novih izdanja, likovne, izložbe fotografija, knjiga, umetničke i dečje kreativne radionice, višejezične umetničke programe, koncerte, pozorišne predstave, dramske minijature, tribine, javne diskusije…

Neki od projekata su: Junski programi Zmajevih dečjih igara, Decembarski Zmajdani lepih reči, Festival monodrame za decu, U Zmajevom lepom krugu, Ovde stanuju pesme, Kaži mi, kaži, Pesma ide kroz svet ceo, S obe strane duge, Susreti u Zmajovinoj 26, Pozorišni dani, Što god više čitaš, sve si veći, jači!, Čigro moja šarena, Treba hteti, treba smeti, Klasika, deci!, Mora da je tajna neka, Dobar drug, Koliko toga, Koračam među pričama…

Pored navedenih, realizuju se i programi posvećeni značajnim stvaraocima za decu i mlade, projekti posvećeni međunarodnom Danu dečje knjige, Dečjoj nedelji, interaktivne umetničke radionice za mlade – umetnička praksa mladih, programska gostovanja u drugim sredinama, a kao poseban segment razvija se saradnja sa institucijama kulture i obrazovanja kao i umetničkim asocijacijama u zemlji i na međunarodnom planu. Međunarodna saradnja udruženja deo je kontinuiranih aktivnosti. Odvija se sa ciljem sticanja i razmene umetničkih međunarodnih iskustava, upoznavanja umetničke i produkcijske prakse u svetu, kao i otvaranja mogućnosti za predstavljanje programa Zmajevih dečjih igara na međunarodnoj sceni. Najaktivniji segmenti ove saradnje su međufestivalska razmena umetničkih programa sa srodnim institucijama, udruženjima i festivalima u okruženju, kao i saradnja sa asocijacijama književnih stvaralaca, likovnih i dramskih umetnika i prevodilaca evropskih zemalja, njihova programska gostovanja u okviru projekata Zmajevih dečjih igara.

Oblasti delatnosti Međunarodnog centra književnosti za decu ZMAJEVE DEČJE IGRE su raznovrsne, a od izuzetnog značaja je što okupljaju umetnike koji stvaraju u različitim oblastima: pisce, dramske, likovne, muzičke, multimedijalne, ilustratore, kritičare, hroničare, izdavače, urednike, bibliotekare i čitaoce dečje književnosti, kao i brojnu publiku iz čitave zemlje, regiona i inostranstva. Ovaj zamašni krug autora i publike, formiran je i širi se sa ciljem neprekidnog praćenja, afirmacije i kritičkog ocenjivanja književnosti za decu, izdavačke politike za decu i ostalih vidova umetnosti za decu i mlade.

Scroll to Top