DOKUMENTACIJSKA DELATNOST

Dokumentacioni centar Zmajevih dečjih igara predstavlja bazu u kojoj se sakuplja, obrađuje, istražuje, valorizuje i publikuje arhivska građa i dokumentacija vezane za umetničko stvaralaštvo namenjeno deci i mladima i aktivnosti Zmajevih dečjih igara, od osnivanja, 1957. godine, do danas. Sektor se razvijao se uporedo sa radom kuće, pa se njegove zbirke, oformljene krajem pedesetih godina 20. veka, aktivno razvijaju nepunih sedma decenija. Sadrže unikatne elemente, dokumentacioni materijal, arhivsku bazu i druge značajne elemente različitih umetničkih zbirki vezanih za književnost i šire, umetnost za decu i mlade i studije kulture. U sastavu Dokumentacionog centra nalaze se zbirke likovne i primenjene umetnosti, književnih artefakata domaćih i stanih autora, programska, foto, video, pres i rukopisna dokumentacija. Stavljajući na raspolaganje delove ove građe za potrebe naučnoistraživačkog rada, Zmajeve dečje igre pružaju na uvid značajne jedinstvene informacije i podatke o književnoj i drugim oblastima stvaralaštva za mlađu populaciju.

Dokumentacioni centar razvija saradnju sa srodnim odeljenjima, organizacijama i institucijama, a sporazumi o međusektorskoj podršci i razmeni realizuju se sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, Učiteljskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Visokom
strukovnom školom za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, asocijacijama, kulturnim centrima i udruženjima, nacionalnim savezima i savetima.

Biblioteka Zmajevih dečjih igara poseduje obiman fond knjiga iz oblasti literature za decu i mlade, esejistike, kritike, teorije i istorije književnosti za decu, od čega veliki deo čine autorski poklon-primerci. Biblioteka se redovno obnavlja, fond uvećava i dostupan je besplatno čitaocima svih uzrasta, kao i stručnoj javnosti za naučno-istraživačke potrebe.

Sa razvojem novih tehnologija, pristupljeno je istraživanju, zaštiti i digitalizaciji dela ove jedinstvene građe i kolekcije kulturnog nasleđa. Omogućena je prezentacija digitalizovanih zbirki javnosti u formi jednostavnoj za korisnike, a pretraga je besplatna. Dostupni su ranija godišta časopisa „Detinjstvo“, delovi rukopisnih, foto i video zbirki.

Scroll to Top