DOKUMENTACIONI CENTAR I BIBLIOTEKA

Dokumentacioni centar istražuje, sakuplja, obrađuje, čuva i publikuje dokumentaciju vezanu za literaturu za decu i mlade kao i aktivnosti Međunarodnog centra književnosti za decu ZMAJEVE DEČJE IGRE. U sasatavu Dokumentacionog centra su zbirka primenjene umetnosti, foto i video zbirka, zbirka književnih artefakata vezanih za stvaralaštvo domaćih autora druge polovine 20. i prve decenije 21.veka. Stavljajući na raspolaganje svoju građu za potrebe naučnoistraživačkog rada, Dokumentacioni centar Zmajevih dečjih igara pruža na uvid podatke i informacije o književnoj i drugim oblastima stvaralaštva za decu i mlade.

Biblioteka Međunarodnog centra književnosti za decu poseduje bibliotečki fond koji sadrži naslove pre svega iz oblasti književnosti za decu i mlade, teorije i istorije književnosti za decu. Deo fonda knjiga su biblioteci Centra poklonili autori. Biblioteka Zmajevih dečjih igara se kontinuirano dopunjuje i na usluzi je čitaocima svih uzrasta, kao i stručnoj javnosti za naučno-istraživačke radove.