ISTORIJAT

Detinjstvo – časopis o književnosti za decu jedini je naučni časopis u Republici Srbiji koji se dosledno i kontinuirano bavi teorijskim i kritičkim istraživanjem dečje književnosti i kulture. Od kada je objavljen prvi broj 1975. godine do danas takvo problemsko usmerenje pokazalo se ne samo kao neophodan i intrigantan, već i kao naučno uticajan oblik promišljanja literarnog diskursa.

Uredničke vizije i postignuća u oblikovanju Detinjstva Vladimira Milarića (od 1975. do 1984. godine), Slobodana Ž. Markovića (od 1984. do 1993. godine), Živana Živkovića (od 1993. do 1996. godine), Svetozara Maleševa  (1996-1997. godina) i Jovana Ljuštanovića (od 1997. do 2019. godine), svakako i članova redakcijskih timova koje su činili profesori, kritičari, pesnici i pisci iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, u proteklih pola veka stvorile su prepoznatljiv identitet časopisa. Tome su doprineli i likovni urednici, ilustratori i tvorci vizuelnog aspekta Detinjstva: Živka Deak, Oskar Štefan, Cvetan Dimovski, Ivan Antolčić, Branimir Prosenik, Gradimir Smuđa, Dušan Dimitrov, Mihal Kiralj, Slobodan Kuzmanov, Aleksandar Pedović, Ferenc Barat, Pop D. Đurđev, Katarina Kelić, Atila Kapitanj i drugi.

Prvi brojevi Detinjstva 70-tih godina XX veka izlazili su u suizdavačkoj saradnji Zmajevih dečjih igara sa Festivalom Kurirček iz Maribora i Literaturni sredbi Kurirče – Kopački viduvanja Kičevo, a potom i Kolonijom Lastavica iz Sarajeva, ljubljanskom Mladinskom knjigom, Dečjim novinama iz Gornjeg Milanovca i drugim izdavačkim i kulturnim institucijama. Prvu redakciju i širi redakcijski kolegijum činili su Vladimir Milarić (glavni i odgovorni urednik), Jovan Dunđin, Ferenc Feher, Rade Obrenović, Svetislav Ruškuc, Zvonimir Balog, Franček Bohanc, Dalibor Cvitan, Vecko Domazetovski, Andrej Čipkar, Miroslav Đurović, France Forstnerič, Muris Idrizović, Vehbi Kikaj, Slobodan Ž. Marković, Čedomir Mirković, Aleksandar Popovski, Husein Tahmiščić, Novo Vuković, Vladeta Vuković i Pero Zubac.

 

Detinjstvo neguje otvoren i inovativan pristup dečjoj knjizi, multikulturalnu i međunarodnu saradnju. Nekadašnja i aktuelna uređivačka politika časopisa struktuira u nekoliko osnovnih rubrika i tematskih blokova posvećenih pojedinim opusima, poetikama,književno-istorijskim i književno-teorijskim problemima. U časopisu se objavljuju originalni naučni radovi koji svedoče o važnosti raznolikih metodoloških polazišta i ishodišta u savremenom čitanju književnog nasleđa; interpretacijama i tumačenjima kako klasike za decu, tako i nove naučne i beletrističke produkcije;osvetljavanju istorijskih ritmova u čitalačkoj i kritičkoj recepciji;sagledavanju problemai izazova prevodne književnosti; periodike za decu; komparativistički usmerenim radovima i izvornim studijama posvećenim kulturološkom statusu dečje i omladinske književnosti; interdisciplinarnimi intermedijalnim istraživanjima (film, strip, pozorište, slikovnica, animacije, lutkarstvo, adaptacije dela za decu); intervjuima, prikazima, člancima i osvrtima u čijem fokusu je svet detinjstva. Zaseban deo tradicije časopisa jeste i objavljivanje radova sa Tribina Zmajevih dečjih igara, kasnije Savetovanja o književnosti za decu, na kojima je živa, potom i pisana reč eminentnih stvaralaca i proučavalaca dečje književnosti provocirala dijalog o ključnim temama ovog vida literarnosti u usko književnom, ali i najšire shvaćenom kulturnom kontekstu.

Zadovoljstvo koje dolazi između ostalog i zbog činjenice da je Detinjstvo od 2015. godine na listi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kategorisano u domenu naučnih časopisa humanističkih oblasti kao istaknuti nacionalni časopis (M51), obavezuje na dalji rad na unapređenju naučnih standarda, vidljivosti i kvaliteta časopisa.

Časopis Detinjstvo otvoren je za sve autore zaintrigirane svetom dečje književnosti, posebno za mlade istraživače i studente postdiplomskih studija.

Objavljuje se godišnje u četiri broja i redovno se dostavlja u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije i Biblioteku Matice srpske.

Svi radovi, nakon inicijalnog uredničkog čitanja, šalju se na recenziranje (dvosmerno anonimne recenzije). Odgovor o prihvatanju rukopisa za štampu na osnovu dve pozitvne recenzije autor dobija najkasnije za šest meseci od dostavljanja teksta.

Detinjstvo objavljuje naučne tekstove i kritike na srpskom, hrvatskom, makedonskom  jeziku, ćiriličnim i latiničnim pismom.

Radovi se mogu slati na e-mail adresu: casopisdetinjstvo@gmail.com.

Svi brojevi Detinjstva dostupni su u štampanom, a deo arhive i u elektronskom obliku na adresi www.zmajevedecjeigre.org.rs u rubrici posvećenoj časopisu Detinjstvo.

Scroll to Top