Snežana Šarančić Čutura

Snežana Šarančić Čutura rođena je 1970. godine u Somboru.

Osnovne studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na smeru Jugoslovenske književnosti i sh jezik završila je 1997. godine. Na istom fakultetu završila je magistarske i doktorske studije. Magistrirala je 2003. godine na smeru Srpska književnost sa tezom Refleksi usmene književnosti u prozi za decu poslednje decenije XX veka. Doktorsku disertaciju pod nazivom Usmena književnost (poetika, žanrovi, stil) u delima za decu i omladinu Branka Ćopića odbranila je 2008. godine.

Od 1999. godine zaposlena je na Pedagoškom fakultetu u Somboru, najpre kao  asistent-pripravnik (1999–2004) i asistent (2004–2010), potom kao docent (2010–2015), vanredni profesor (od 2015)  i redovni profesor (od 2020) u užoj naučnoj oblasti Književne nauke. Tokom dve decenije nastavničkog rada držala je nastavu iz Književnosti za decu, Scenske umetnosti, Savremene književnosti, Usmene književnosti, Poetike književnosti za decu, Istorije književnosti, Kulture govora sa retorikom i Osnova teorije književnosti.

Bila je saradnica je na nekoliko naučno-istraživačkih projekata.

Osnovno polje njenih naučnih interesovanja čini istraživanje poetičkih veza dečje i usmene književnosti, a potom i kritičke recepcije dečje književnosti. Uz više desetina radova objavljenih u tematskim zbornicima i naučnim časopisima (Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Zbornik Matice srpske za slavistiku, Književna istorija, Detinjstvo, Norma, Međaj, Uzdanica, Nasleđe, Philologia Mediana, Slavistična revija, Libri&Liberi, Filolog, Kultura, Filološke studije/ Philological Studies), objavila je i tri monografije: Novi život stare priče (Novi Sad: Zmajeve dečje igre, 2006), Branko Ćopić – dijalog s tradicijom (Novi Sad: Zmajeve dečje igre, 2013) i Folklorno u prostoru naivnog (Sombor: Pedagoški fakultet, 2017). Za knjigu Branko Ćopić – dijalog s tradicijom 2013. godine primila je nagradu „Sima Cucić“ (Banatski kulturni centar), koja se dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti nauke o književnosti za decu.

Priredila je nekoliko lektira za peti, šesti i osmi razred osnovne škole: Stevan Raičković „Male bajke“ (Srpska škola/ Polinom; Gornji Milanovac: Prima, 2010); Izabrane drame. Kosta Trifković „Izbiračica“; Branislav Nušić „Analfabeta“; Petar Kočić „Jazavac pred sudom“(Gornji Milanovac: Prima; Beograd: Srpska škola: Polinom, 2013); Iskoči sjajna zvezda iz vedra neba. Usmene lirske porodične i svatovske pesme (Beograd: Srpska škola/Polinom; Gornji Milanovac: Prima, 2013); Devojka cara nadmudrila: narodne priče o životinjama, bajke, novele, šaljive narodne priče, kratke folklorne forme (brzalce, pitalice, zagonetke, poslovice) (drugo dopunjeno izdanje, Gornji Milanovic: Prima, 2018); Narodne epsko-lirske pesme/ Narodne epske pesme novijih vremena (tematski krug o oslobođenju Srbije i Crne Gore) (Gornji Milanovac: Prima, 2017) i Izabrane drame: V. Šekspir „Romeo i Julija“, Ž. B. Molijer „Građanin plemić“, B. Nušić „Sumnjivo lice“, D. Kiš „Noć i magla“ (Gornji Milanovac: Prima, 2017).

Recenzirala je tekstove za časopis Norma Pedagoškog fakulteta u Somboru, Detinjstvo Zmajevih dečjih igara u Novom Sadu, Filolog Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Crkvene studije Centra za crkvene studije, Centra za vizantijsko-slovenske studije, Međunarodnog centra za pravoslavne studije u Nišu. Takođe, recenzirala je tekstove u nacionalnim i međunarodnim zbornicima proisteklim nakon naučnih skupova i konferencija: U spomen na Lazu Kostića (1841–2011), (ur.) I. Živančević Sekeruš (Novi Sad: Filozofski fakultet, 2011); Ćopić fantastični – zbornik radova sa 8. simpozijuma projekta Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića, (ur.) B. Tošović (Institut für Slawistik der Karl-Franzens Universität Graz/ Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu, 2019), Stoljeća Priča iz davnine, (ur.) A. Kos-Lajtman, S. Lovrić Kralj, N. Kujundžić (Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, 2018). Recenzentkinja je monografskih publikacija: Jovan Ljuštanović Književnost za decu u ogledalu kulture (Novi Sad: Zmajeve dečje igre, 2012); Marija Kleut, Ljiljana Pešikan Ljuštanović, Nataša Polovina, Svetlana Tomin Bez očiju kano i s očima. Narodne pesme slepih žena (Novi Sad: Filozofski fakultet/ Akademska knjiga, 2014); Dragoljub D. Gajić Književnost za decu i omladinu u listovima i časopisima za decu i omladinu u Vojvodini do Prvog svetskog rata (Sombor, 2016); Milivoje Mlađenović U zamku zamki. Dramski i scenski potencijal poezije i proze za decu (Sombor: Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki”/ Novi Sad: Zmajeve dečje igre, 2017, i drugo, dopunjeno izdanje Pedagoškog fakulteta u Somboru, 2017).

Bila je predsednica žirija (2012–2016) za dodelu nagrade „Rade Obrenović“ (za najbolji roman za decu u tekućoj godini), koju dodeljuju Zmajeve dečje igre u okviru manifestacije „Decembarski Zmajdani“ i žirija za dodelu nagrade „Golubić“ na međunarodnom konkursu za najbolju priču učenika osnovnih i srednjih škola koji raspisuje Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki“ u Somboru u okviru manifestacije „Veljkovi dani“ (2013. i 2014. godine). Učestvovala je u radu žirija za dodelu nagrade „Avram Mrazović“ koju je za najuspeliji sastav učenika osnovnih i srednjih škola dodeljivao Pedagoški fakultet u Somboru 2015. i 2016. godine i žirija za dodelu nagrade „Plavi čuperak“ (za najbolju beletrističku knjigu za decu u tekućoj godini), koju dodeljuju Zmajeve dečje igre.

Od 2009. godine član je Uređivačkog odbora Leksikona pisaca Jugoslavije/ Leksikona pisaca srpske književnosti, projekta Matice srpske.

Od 2017. godine član je redakcije časopisa Detinjstvo, Uređivačkog odbora i Skupštine Međunarodnog centra književnosti za decu Zmajeve dečje igre u Novom Sadu. 

Živi u Somboru.

sarancic.cutura@gmail.com

Scroll to Top