UMETNIČKA PRAKSA MLADIH

Stručna praksa, kao deo sveobuhvatnih aktivnosti Zmajevih dečjih igara koje podrazumevaju uključivanje mladih saradnika u procese pripreme i realizacije programskih projekata, te sadržaja izdavačke i dokumentacijske delatnosti, održava se u kontinuitetu i u različitim vidovima.

Studenti Filozofskog i Prirodno-matematičkog fakulteta, kao i Akademije umetnosti i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada, kao i Filološkog fakulteta iz Beograda, upoznaju se, obučavaju i učestvuju u procesima pripreme i realizacije programa, izdavačkim aspektima, prikupljanju zbirki dokumentacijske i čuvanju arhivske građe Zmajevih dečjih igara.

Rezultati stručnih obuka i sadržaja omogućavaju da mladi saradnici i samostalno realizuju različito oblikovane programe: umetničke susrete sa čitalačkom publikom, analizu opusa autora, projektne aktivnosti vezane za društvene aspekte koji su tema istraživanja i rada Zmajevih dečjih igara, kreiranje promotivnih kampanja, kulturološke šetnje kroz baštinu, razgovore sa savremenim stvaraocima za decu i mlade, književne prevode, dramske programe (monodrame, predstave, radioničarske susrete) i druge sadržaje.

Kroz kontinuiranu umetničku praksu mladih u ovoj i prethodnim godinama prošlo je više desetina studenata osnovnih i master studija sa odseka za srpski jezik i književnost, komparativnu književnost, romanske, slovenske, germanske, skandinavske i druge jezike, upravljanje kulturnim nasleđem i kulturnim turizmom i drugih studijskih programa visokoškolskih institucija. Njihov doprinos postaje važan deo programske, izdavačke, dokumentacijske delatnosti ali i digitalne arhive Zmajevih dečjih igara, kao i njihovih umetničkih i stručnih iskustava.

Stručna praksa, kao deo sveobuhvatnih aktivnosti Zmajevih dečjih igara koje podrazumevaju uključivanje mladih saradnika u procese pripreme i realizacije programskih projekata, te sadržaja izdavačke i dokumentacijske delatnosti, održava se u kontinuitetu i u različitim vidovima.

Studenti Filozofskog i Prirodno-matematičkog fakulteta, kao i Akademije umetnosti i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada, kao i Filološkog fakulteta iz Beograda, upoznaju se, obučavaju i učestvuju u procesima pripreme i realizacije programa, izdavačkim aspektima, prikupljanju zbirki dokumentacijske i čuvanju arhivske građe Zmajevih dečjih igara.

Rezultati stručnih obuka i sadržaja omogućavaju da mladi saradnici i samostalno realizuju različito oblikovane programe: umetničke susrete sa čitalačkom publikom, analizu opusa autora, projektne aktivnosti vezane za društvene aspekte koji su tema istraživanja i rada Zmajevih dečjih igara, kreiranje promotivnih kampanja, kulturološke šetnje kroz baštinu, razgovore sa savremenim stvaraocima za decu i mlade, književne prevode, dramske programe (monodrame, predstave, radioničarske susrete) i druge sadržaje.

Kroz kontinuiranu umetničku praksu mladih u ovoj i prethodnim godinama prošlo je više desetina studenata osnovnih i master studija sa odseka za srpski jezik i književnost, komparativnu književnost, romanske, slovenske, germanske, skandinavske i druge jezike, upravljanje kulturnim nasleđem i kulturnim turizmom i drugih studijskih programa visokoškolskih institucija. Njihov doprinos postaje važan deo programske, izdavačke, dokumentacijske delatnosti ali i digitalne arhive Zmajevih dečjih igara, kao i njihovih umetničkih i stručnih iskustava.

Scroll to Top