NAIVNA PESMA U NOVOM VEKU

Međunarodno stručno savetovanje o književnosti za decu sa temom NAIVNA PESMA U NOVOM VEKU održaće se 8. i 9.juna 2023. godine u Novom Sadu u organizaciji Zmajevih dečjih igara.

Naučni skup će raditi u osam foruma, a učesnicima je omogućeno da svoja izlaganja predstave na sesijama u Matici srpskoj ili putem onlajn uključivanja. Kompletan tok rada ovog međunarodnog projekta biće besplatno dostupan I na youtube kanalu Zmajevih dečjih igara.

Stručno savetovanje o književnosti za decu NAIVNA PESMA U NOVOM VEKU podržali su Grad Novi Sad – Gradska uprava za kulturu i Ministarstvo kulture Repuiblike Srbije.

Kompletan program međunarodnog stručnog skupa možete preuzeti OVDE.

Međunarodno stručno savetovanje o književnosti za decu sa temom NAIVNA PESMA U NOVOM VEKU održaće se 8. i 9.juna 2023. godine u Novom Sadu u organizaciji Zmajevih dečjih igara.

Naučni skup će raditi u osam foruma, a učesnicima je omogućeno da svoja izlaganja predstave na sesijama u Matici srpskoj ili putem onlajn uključivanja. Kompletan tok rada ovog međunarodnog projekta biće besplatno dostupan I na youtube kanalu Zmajevih dečjih igara.

Stručno savetovanje o književnosti za decu NAIVNA PESMA U NOVOM VEKU podržali su Grad Novi Sad – Gradska uprava za kulturu i Ministarstvo kulture Repuiblike Srbije.

Kompletan program međunarodnog stručnog skupa možete preuzeti OVDE.

Scroll to Top