DIGITALIZACIJA ARHIVSKIH ZBIRKI ZMAJEVIH DEČJIH IGARA

Aktivnostima projekta Digitalizacija arhivskih zbirki Zmajevih igara u 2022.godini nastavljeno je istraživanje kulturološke građe značajne za društvenu istoriju našeg grada i regije. Izvršen je odabir prioritetnih materijala za digitalizovanje, skeniranje, obrada digitalizovanog materijala i predstavljanje u elektronskoj formi. Zbirka foto negativa, koja sadrži zapise iz perioda 1974-1976 u celosti je digilalizovana, kao i delovi arhivske građe o književnicima Dušanu Radoviću i Arsenu Dikliću, te dva godišta svezaka časopisa o književnosti za decu Detinjstvo. Projektom je omogućeno istraživanje i zaštita nematerijalne kulturne baštine, uz predstavljanje delova digitalizovane građe Zmajevih dečjih igara u elektronskom obliku.

Projekat je podržao Grad Novi Sad – Gradska uprava za kulturu.

Aktivnostima projekta Digitalizacija arhivskih zbirki Zmajevih igara u 2022.godini nastavljeno je istraživanje kulturološke građe značajne za društvenu istoriju našeg grada i regije. Izvršen je odabir prioritetnih materijala za digitalizovanje, skeniranje, obrada digitalizovanog materijala i predstavljanje u elektronskoj formi. Zbirka foto negativa, koja sadrži zapise iz perioda 1974-1976 u celosti je digilalizovana, kao i delovi arhivske građe o književnicima Dušanu Radoviću i Arsenu Dikliću, te dva godišta svezaka časopisa o književnosti za decu Detinjstvo. Projektom je omogućeno istraživanje i zaštita nematerijalne kulturne baštine, uz predstavljanje delova digitalizovane građe Zmajevih dečjih igara u elektronskom obliku.

Projekat je podržao Grad Novi Sad – Gradska uprava za kulturu.

Scroll to Top