DIGITALIZACIJA ARHIVSKIH ZBIRKI ZMAJEVIH DEČJIH IGARA

Kompleksan umetnički projekat digitalizacije brojnih artefakata iz arhivskih zbirki Zmajevih dečjih igara, nastavljen je nizom aktivnosti u 2023. godini. Na predlog stručnjaka, a nakon odabira materijala prema prioritetima, digitalizovane su i obrađene sveske časopisa DETINJSTVO iz prve polovine osamdesetih godina prošloog veka, kao i deo zbirke foto negativa ( godišta 1977 i 1978), koji sadrže značajne dokumentarističke prikaze društvenog života našeg grada. U projektnim aktivnostima digitalizovane su i pojednice sveske časopisa Doglasnice – biltena rada Zmejevih dečjih igara, za period 1994-1998.godina.

Projektom je omogućeno i istraživanje i zaštita nematerijalne kulturne baštine, uz predstavljanje digitalizovane građe Zmajevih dečjih igara javnosti. Na postavkama u Novom Sadu i Kikindi, korišćeni su delovi digilalizovanog materijala, a istraživačima su dostupni i na sajtu te u Dokumentacionom centru Zmajevih dečjih igara.

Projekat Digitalizacija arhivskih zbirki Zmajevih dečjih igara u 2023. godini podržava Grad Novi Sad – Gradska uprava za kulturu.

Kompleksan umetnički projekat digitalizacije brojnih artefakata iz arhivskih zbirki Zmajevih dečjih igara, nastavljen je nizom aktivnosti u 2023. godini. Na predlog stručnjaka, a nakon odabira materijala prema prioritetima, digitalizovane su i obrađene sveske časopisa DETINJSTVO iz prve polovine osamdesetih godina prošloog veka, kao i deo zbirke foto negativa ( godišta 1977 i 1978), koji sadrže značajne dokumentarističke prikaze društvenog života našeg grada. U projektnim aktivnostima digitalizovane su i pojednice sveske časopisa Doglasnice – biltena rada Zmejevih dečjih igara, za period 1994-1998.godina.

Projektom je omogućeno i istraživanje i zaštita nematerijalne kulturne baštine, uz predstavljanje digitalizovane građe Zmajevih dečjih igara javnosti. Na postavkama u Novom Sadu i Kikindi, korišćeni su delovi digilalizovanog materijala, a istraživačima su dostupni i na sajtu te u Dokumentacionom centru Zmajevih dečjih igara.

Projekat Digitalizacija arhivskih zbirki Zmajevih dečjih igara u 2023. godini podržava Grad Novi Sad – Gradska uprava za kulturu.

Scroll to Top