DETINJSTVO 3 za 2023. godinu

Treći broj časopisa DETINSTVO za 2023. godinu, izašao je iz štampe.

Za svesku u tematima KNJIŽEVNO DELO IGORA KOLAROVA i RECEPCIJA KOLODIJEVOG PINOKIJA U SRBIJI, HRVATSKOJ, BOSNI I HERCEGOVINI I CRNOJ GORI, te rubrikama NOVA ISTRAŽIVANJA i OGLEDALO KRITIKE pišu: Dragan Hamović, Mirjana Bojanić Ćirković, Jelena Panić Maraš, Nataša Kljajić, Snežana Božić, Tamara Grujić, Danijela Janjić, Katja Radoš-Perković, Sanja Roić, Zorana Kovačević, Anja Pravuljac, Deja Piletić, Olga Stojanović, Vladimir Vukomanović Rastegorac, Nemanja Karović, Jovana Vojvodić, Predrag Jašović, Danica Stolić, Miloš Mihailović, Marijana Jelisavčić.

Urednica broja je dr Snežana Šarančić Čutura, autorka ilustracije na koricama Natalija Jočin.

Časopis DETINJSTVO Zmajevih dečjih igara u 2023. godini finansijski podržavaju: Ministarstvo kulture Republike Srbije, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama AP Vojvodine i Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada.

DETINJSTVO 3 za 2023. godinu možete poručiti kod izdavača a elektronski primerak preuzeti OVDE.

Treći broj časopisa DETINSTVO za 2023. godinu, izašao je iz štampe.

Za svesku u tematima KNJIŽEVNO DELO IGORA KOLAROVA i RECEPCIJA KOLODIJEVOG PINOKIJA U SRBIJI, HRVATSKOJ, BOSNI I HERCEGOVINI I CRNOJ GORI, te rubrikama NOVA ISTRAŽIVANJA i OGLEDALO KRITIKE pišu: Dragan Hamović, Mirjana Bojanić Ćirković, Jelena Panić Maraš, Nataša Kljajić, Snežana Božić, Tamara Grujić, Danijela Janjić, Katja Radoš-Perković, Sanja Roić, Zorana Kovačević, Anja Pravuljac, Deja Piletić, Olga Stojanović, Vladimir Vukomanović Rastegorac, Nemanja Karović, Jovana Vojvodić, Predrag Jašović, Danica Stolić, Miloš Mihailović, Marijana Jelisavčić.

Urednica broja je dr Snežana Šarančić Čutura, autorka ilustracije na koricama Natalija Jočin.

Časopis DETINJSTVO Zmajevih dečjih igara u 2023. godini finansijski podržavaju: Ministarstvo kulture Republike Srbije, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama AP Vojvodine i Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada.

DETINJSTVO 3 za 2023. godinu možete poručiti kod izdavača a elektronski primerak preuzeti OVDE.

Scroll to Top