PROJEKTI/PROGRAMI

JUNSKI PROGRAMI ZMAJEVIH DEČJIH IGARA

Su multimedijalni festival dečijeg i stvaralaštva za decu i mlade, u okviru kojih se realizuju različiti umetnički sadržaji: poetski, muzički, dramski, likovni, novi mediji. Koncept festivala zasnovan je na principu interaktivnosti, uz aktivno učešće publike, posebno najmlađe, čime se podstiče afirmisanje kreativnog umetničkog izraza i kulturnih potreba dece i mladih. U programima učestvuje i veliki broj građana u kreiranju i korišćenju efekata projektnih segmenata.

Festivalski programi se održavaju na različitim lokacijama u svim delovima grada i okolnim naseljima, u zatvorenim prostorima i na otvorenom. Koriste se javni gradski prostori (trgovi, ulice, parkovi, igrališta, dvorišta), čime se obezbeđuje komunikacija različitih grupa građana i društvena emancipacija. Besplatno učešće i slobodan ulaz na programske jedinice omogućavaju dostupnost programima za sve zainteresovane.

 

DECEMBARSKI ZMAJDANI LEPIH REČI

priređuju se u čast rođenja Jovana Jovanovića Zmaja, rodonačelnika srpske književnosti za decu. Tokom Zmajdana se organizuju: Festival monodrame za decu, dečije kreativne radionice, likovne i multimedijalne izložbe, promocije knjiga, književni susreti, pozorišne predstave, razgovori o dramskom stvaralaštvu. Projekat Decembarski Zmajdani lepih reči je po svom konceptu jedinstven, jer promoviše književnost za decu, klasičnu i muziku za decu, različite načine pozorišne igre uz uvođenje inovativnih elemenata u lutkarski i monodramski izraz.

 

SAVETOVANJA O KNJIŽEVNOSTI ZA DECU

su interdisciplinarni naučno-stručni skupovi o književnosti za decu u organizaciji Zmajevih dečjih igara, na kojima se proučava literatura za decu i mlade, njena istorija i teorija. Donose promišljanja o umetnosti za decu kao estetskom i društvenom fenomenu, a održavaju se u okviru projektnih aktivnosti Centra preko šest decenija. Na ovom projektu pokrenuta su i rešavana neka od najznačajnijih teorijskih i kulturoloških pitanja. Značajan doprinos projektu daju i stvaraoci za decu koji aktivno učestvuju u radu.

 

U ZMAJEVOM LEPOM KRUGU

je projekat koji se ostvaruje tokom godine,  kroz niz povezanih naučnih i umetničkih celina. Čine ga književni, muzički, likovni, dramski program i edukativni segmenti. Podstiče ispunjenje kreativnih i potreba za novim naučnim saznanjima uz razmenu ideja i iskustava stručnjaka u oblasti literature i umetničkog stvaranja za decu i mlade. Projekat omogućava umrežavanje srodnih udruženja, institucija kulture i obrazovanja  kao i pojedinaca. Aktivnosti se održavaju na teritoriji grada Novog Sada i čitave zemlje.ostvaruje sa javnim, privatnim i civilnim sektorom, radi uspostavljanja veza institucionalnih i vaninstitucionalnih aktera.

 

SUSRETI U ZMAJOVINOJ 26

se odvijaju u prostorijama Centra. To su književni susreti i radionice, dramske forme (dramatizacije, teatar senki, rad školskog teatra), muzičke sekvence (muzika kao osnovni umetnički izraz, radioničarski rad u cilju pripreme i organizovanja mini koncerata muzike nastale po motivima stihova pesnika za decu, rad školskih orkestara, horova i solista), izložbe ilustracija i fotografija, jezičke i literarne radionice.

 

DOBAR DRUG /Prietenul cel bun/ Jó  barát/ Dobri tovariš

logičan je nastavak uspešno realizovanih projekata slične tematike koje Zmajeve dečje igre za decu i mlade organizuju u više sredina u Vojvodini. Aktivnosti obuhvataju promociju i popularisanje jezika i literarnog stvaralaštva za decu i mlade nacionalnih zajednica, kroz javna čitanja, izvođenje kratkih dramskih formi i edukaciju. Cilj projekta je upoznavanje mladih sa različitim kulturama i jezicima u Vojvodini. Programi se odvijaju dvojezično.

 

MEĐUNARODNA SARADNJA

Centra odvija se sa ciljem sticanja i razmene umetničkih  međunarodnih iskustava, upoznavanja umetničke i produkcijske prakse u svetu, kao i otvaranja mogućnosti za predstavljanje programa Zmajevih dečjih igara na međunarodnoj sceni. Najaktivniji segmenti ove saradnje su međufestivalska razmena umetničkih programa sa srodnim institucijama, udruženjima i festivalima u okruženju.

Međunarodna saradnja Centra je usmerena i na programe kojima se doprinosi razvoju kulturnog i obrazovnog turizma, promociji kulturnog nasleđa. Posebna aktivnost je predstavljanje aktuelnih umetničkih projekata za decu i mlade koji nastaju u evropskom kulturnom prostoru, kako bi se  publici predstavilo i približilo internacionalno umetničko stvaralaštvo za decu i mlade.

 

IZLOŽBE

su posebna delatnost koju Centar neguje i unapređuje, realizujući ih samostalno i u saradnji sa drugima. Postavke predstavljaju umetnički izraz savremenih stvaralaca u likovnoj,  primenjenoj umetnosti i novim medijima. Koncipirane su tako da je moguća institucionalna razmena i trajnije umetničko iskustvo.

Poseban segment izložbenih aktivnosti Centra su postavke dečijih radova inspirisanih literaturom za decu i mlade.

 

UMETNIČKA PRAKSA

predstavlja projektne aktivnosti Zmajevih dečjih igara usmerene na edukaciju različitih ciljnih grupa kroz programe neformalnog obrazovanja. Održavaju se u prostorijama Centra, institucijama kulture i gradskim umetničkim prostorima.

Projektne segmente, predavanja, radionice, performance, umetničku praksu, vode afirmisani mladi umetnici, kulturni radnici i profesori. Partnerstvo se tokom projekta ostvaruje sa javnim, privatnim i civilnim sektorom, radi uspostavljanja veza institucionalnih i vaninstitucionalnih aktera.