IZDANJA

Izdavačka delatnost Centra aktivna je od osnivanja Zmajevih dečjih igara. Obuhvata objavljivanje naučnog časopisa Detinjstvo, knjiga vezanih za teoriju i istoriju književnostii literature za decu i mlade, proizvodnju i distribuciju audio i video zapisa, muzičkih knjiga i drugih publikacija. Knjige izlaze u edicijama: Biblioteka Književnost za decu u svetu, Biblioteka Sigridrug,  Separati časopisa Detinjstvo, Biblioteka Sanglbangltingltanglrod, van edicija i kao zajednička izdanja.

Časopis Detinjstvo se bavi proučavanjem teorije, istorije, kao i kritičkim prikazima savremene nacionalne, ali i svetske književnosti za decu i mlade, te studijama kulture. Pune četiri decenije, dosledno se bavi teorijom, istorijom i kritikom književnosti za decu, uz kontinuirano osavremenjivanje tema i pristupa. Poseduje naučnu kategoriju M52.

Kao poseban element izdavačke delatnosti Centra, razvija se i produkcija poetskih razglednica, blokova, bukmarkera, edukativnih publikacija sa uporištem u literaturi za decu i mlade.